Oglaševanje

DO NADALJNJEGA SE URADNE URE UREDNIŠTVA GLASILA SLAMNIK SPREMINJAJO GLEDE NA AKTUALNO EPIDEMIOLOŠKO SITUACIJO. ZA TERMIN SE LAHKO DOGOVORITE PREK ELEKTRONSKE POŠTE NA NASLOVIH slamnik@kd-domzale.si ALI obvescanje@kd-domzale.si.

Hvala za razumevanje.

Uredništvo glasila Slamnik


SPREJEM ZAHVAL

Zahvale in v spomin sprejemamo vsak delavnik med 10. in 12. uro, v sredo pa tudi med 15. in 17. uro osebno v uredništvu (Kulturni dom Franca Bernika Domžale) ali pisno v nabiralnik pri vhodu z zadnje strani oziroma po e-pošti slamnik@kd-domzale.si.

Več informacij lahko dobite na telefonski številki: 01 722 50 50

SPREJEM MALIH OGLASOV

Male oglase sprejemamo vsak delavnik med 10. in 12. uro, v sredo pa tudi med 15. in 17. uro osebno v uredništvu (Kulturni dom Franca Bernika Domžale) ali pisno v nabiralnik pri vhodu z zadnje strani oziroma po e-pošti slamnik@kd-domzale.si.

Več informacij lahko dobite na telefonski številki: 01 722 50 50

TRŽENJE OGLASNEGA PROSTORA

Nataša Gliha
Carniola d.o.o.
Dobrunjska 50
1261 Ljubljana
www.procom.si - profesionalne komunikacije

GSM: 041 654 695elektronska pošta: carniola1@siol.netCENIK OGLASOV, MALIH OGLASOV IN ZAHVAL V GLASILU "SLAMNIK"

 velikost (širina x višina)cena brez DDV
cela stran 260 mm x 362 mm1.350,00 €
3/5 strani 155 mm x 362 mm825,00 €
1/2 strani 260 mm x 176 mm675,00 €
2/5 strani 102 mm x 362 mm550,00 €
1/3 strani 260 mm x 116 mm450,00 €
1/4 strani 128 mm x 188 mm pokončna360,00 €
1/4 strani 260 mm x 86 mm ležeča360,00 €
1/4 strani 128 mm x 176 mm pokončna
(velikost velja za volilne oglase)
360,00 €
260 mm x 44 mm180,00 €
155 mm x 99 mm270,00 €
155 mm x 44 mm115,00 €
155 mm x 27 mm72,00 €
102 mm x 99 mm ***180,00 €
102 mm x 70 mm ***126,00 €
102 mm x 44 mm ***72,00 €
102 mm x 27 mm ***45,00 €
49 mm x 70 mm ***63,00 €
49 mm x 44 mm ***32,00 €
49 mm x 27 mm ***23,00 €

Objava na prvi strani je trikratna osnovni ceni. (*** možnost objave na prvi strani)
Objava na zadnji strani ali po drugi želji naročnika je višja za 10 %.
Dodatni popust za 3 objave (10 %), 4 do 8 objav (15 %), 9 do 12 objav (20 %) , 13 do 24 objav (25 %) in za več kot 24 objav (30 %).


 NEKOMERCIALNI OGLASI:

Med nekomercialne oglase spadajo objave oglasov, sporočil, obvestil, poročil, razpisov in pozivov ter druga obvestila javnih institucij na lokalni in državni ravni (npr. Upravna enota, Zavod za zaposlovanje, Veterinarska uprava..), katerih ustanoviteljica ni Občina Domžale. Cena predstavlja ekonomsko ceno stroškov, povezanih z objavo. Med nekomercialne oglase spada tudi objava oglasov in sporočil političnih strank ter volilnih propagandnih sporočil ob volitvah in referendumih ter druge objave, ki presegajo obseg glede na določila iz Odloka. Cena nekomercialnih oglasov je 50 % vrednosti komercialnih propagandnih oglasov glede na velikost porabljenega prostora. 


MALI OGLASI:

velikost

cena brez DDV

do 10 znakov

5,00 €

Vsak nadaljnji znak

0,85 €

Dodatni popust na 3 ali 4 objave (10%), 5 do 8 objav (15 %) ter 9 ali več objav (25 %).


ZAHVALE IN OSMRTNICE: 

velikost

cena brez DDV

84 mm x 104 mm

75,00 €

84 mm x 86 mm

60,00 €

84 mm x 68 mm

50,00 €

V cenah ni vračunan DDV. 
Velikost zahvale ali osmrtnice je lahko večja od navedenih, vendar le večkratnik velikosti dolžine ali širine. Cena zahvale ali osmrtnice se temu ustrezno poveča.

Spremembe in dopolnitve Cenika je potrdil Svet zavoda Kulturni dom Franca Bernika Domžale in veljajo od 8. marca 2019 dalje.


CENIK VLAGANJA IN DISTRIBUCIJE VLOŽENK V GLASILU SLAMNIK
Strojno/ročno
V časopis se lahko vlaga liste, manjše brošure ali revije.
Vlaganje se izvaja v pregib časopisa.
Možen je raznos po posameznih rajonih.
Naročnik sam izdela materiale za vlaganje in jih po potrditvi uredništva dostavi neposredno vlagatelju.
CENIK STROJNEGA VLAGANJA
DIMENZIJA: Najmanjša dimenzija: 120 x 148 mm, največja 289 x 205 mm (bodisi, da je to velikost končnega formata ali večji format, v primeru prepogiba).


CENIK ROČNEGA VLAGANJA
Vloženke, ki jih tehnično ni mogoče vlagati strojno, se vlaga ročno.
Cena ročnega vlaganja je 13,6 % VIŠJA.
Domžale, 26. 11. 2018


KOMERCIALNO OGLAŠEVANJE V KRIŽANKI:

Cena komercialnega oglasa v križanki je 150,00 EUR brez DDV za oglas velikosti 90 x 130 mm in mogoče geslo v križanki (do 12 črk). Oglaševalec prispeva tudi 3 nagrade za izžrebane nagrajence. Žrebanje opravi 3 članska komisija v tajništvu Kulturnega doma, izžrebane nagrajence tajništvo obvesti o nagradah, ki jih prevzamejo neposredno pri oglaševalcu. Oglaševalec tudi ustrezno uredi davčne in finančne zadeve z izžrebanim nagrajencem.

KOMERCIALNO PROPAGANDNI OGLASI V GLASILU SLAMNIK
Sestavni del cenika je tudi grafična priloga.


 
April 2021
Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30