V času praznovanja 110-obletnice domžalske župnije bo Menačenkova domačija odprta na ogled tudi
- v nedeljo, 7. oktobra, od 9. do 13. ure, vodeni ogled ob 11.30
- v sredo, 17. oktobra, vodeni ogled ob 18.00Pozdravna nagovora:
Cveta Zalokar, direktorica KDFBD
Marjan Ravnikar, predsednik sveta KS Slavka Šlandra Domžale

O Francu Berniku in razstavi:
Matjaž Brojan, domžalski novinar in publicist
Katarina Rus Krušelj, avtorica razstave

Koncept razstave in besedilo: Katarina Rus Krušelj 
Oblikovanje in postavitev razstave: Roman Kos

Donatorji tiska razstavne knjižice: Krajevna skupnost Simona Jenka Domžale, Krajevna skupnost Slavka Šlandra Domžale in Krajevna skupnost Venclja Perka Domžale

Pokrovitelj odprtja: Vinska klet Vidmar Domžale

Vstop prost. 

Praznujemo Bernikovo leto

Zakaj ne bi bilo v Domžalah letošnje leto Bernikovo leto? V zadnjem času smo se srečali z nekaterimi pomembnimi kulturno-dediščinskimi posvetitvami: Plečnikovo leto, Leto evropske kulturne dediščine, Cankarjevo leto itd. Prav je, da se v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale ob okroglem jubileju poklonimo spominu nanj s posebno razstavo, katere odprtje smo sicer načrtovali že spomladi pa smo jo prestavili na jesenski čas. Dogodek je tako vključen v Dneve evropske kulturne dediščine 2018 in hkrati v praznovanje 110-letnice ustanovitve domžalske župnije. Namreč po Bernikovi zaslugi in zaslugi Domžalk in Domžalcev so po več kot stoletje dolgem prizadevanju tudi Domžale dobile svojo župnijo kot znamenje samostojnosti ne le v duhovnem, temveč tudi v materialnem in kulturnem smislu. 

Ob 70. obletnici smrti Franca Bernika (1870 – 1948), kronista in pisatelja, kulturnega zanesenjaka in vsestransko družbeno aktivnega domžalskega župnika, po katerem kronista in pisatelja, kulturnega zanesenjaka in vsestransko družbeno aktivnega domžalskega župnika, po katerem nosi ime domžalski kulturni dom, tokrat predstavljamo zgodbo njegovega delovanja. Našemu kraju, v katerem je služboval več desetletij, je v besedi, dejanjih in tudi ohranjenih stavbah zapustil bogato kulturno dediščino. 

Franc Bernik na območju domžalske fare ni opravljal le svojega življenjskega pastoralnega poslanstva, pač pa je v vsestransko razdajajočem življenju obeležil Domžale na mnogih področjih. V pričujoči razstavi se bomo posvetili predvsem njegovi kulturno-socialni vlogi. Živel je s krajem in za kraj, zato se ob naprednih gospodarstvenih in kulturno-socialnih spremembah v prvi polovici 20. stoletja pojavlja njegovo ime kot pobudnik, ustanovitelj in izvajalec društev, zadrug in drugih organizacij: Katoliško izobraževalno in podporno društvo Domžale, Kitarsko društvo Domžale, Hranilnica in posojilnica Domžale, Strojna zadruga, Konzumno društvo, Prosvetni dom, Dobrodelni dom in vrtec, prezidava in posodobitev cerkve na Goričici ter še mnogo drugega. Zapustil nam je tudi bogato bibliografijo ter obsežno kronistično delo, po zaslugi katerega lahko celovito razstremo še eno od pomembnih domžalskih zgodb.

O Francu Berniku (1870 – 1948)
Rodil se je v Šentvidu nad Ljubljano staršema Matiju Berniku, učitelju ter organistu, in Marjani Potočnik. Leta 1883 je pričel obiskovati gimnazijo v Ljubljani, dve leti kasneje je bil sprejet v Alojzijevišče oz. malo semenišče. Maturiral je leta 1890 in se vpisal v ljubljansko bogoslovje, kjer je bil štiri leta kasneje posvečen v duhovnika. Njegovo prvo službeno mesto je bila Borovnica, nato je bil kot kaplan premeščen v Vrhniko. V Domžale je prišel leta 1903 kot kuratni beneficiat na Goričici. Prizadeval si je za ustanovitev župnije in leta 1908 postal prvi domžalski župnik. Kmalu po njegovem prihodu v Domžale se je okrepilo katoliško društveno in kulturno življenje ter v naslednjih desetletjih doživelo razcvet. Velik pečat je zapustil tudi na socialnem področju z ustanovitvijo mnogih društev z vključeno socialno noto. V svoji knjižni zapuščini je zapustil tri za kraj izjemno pomembne knjige: Zgodovina fare Domžale (1923), Z nekdanje Goričice (1925), Zgodovina fare Domžale II. (1939), vse izdane v samozaložbi.
Zaradi odličnega vodenja župnije si je Franc Bernik leta 1916 pridobil častni naziv duhovnega svetnika, med duhovniki je veljal za enega najbolj delavnih duhovnikov ljubljanske škofije. Priznanje so mu podelile tudi Domžale leta 1929 ter ga imenovale za častnega občana trga Domžale. Pokopan je na domžalskem pokopališču.

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo, ker brez vas ne bi zabeležili še ene izmed pomembnih zgodb iz zgodovine mesta Domžale.

Fotografije: Portret Franca Bernika, 1916, foto: D. Rovšek (vir: Digitalna knjižnica Slovenije); Društveni dom (iz arhiva Knjižnice Domžale); Odprtje Društvenega doma, 1910, avtor Peter Naglič (iz arhiva Matjaža Šporarja)
Vsem sodelujočim se zahvaljujemo, ker brez vas ne bi zabeležili še ene izmed pomembnih zgodb iz zgodovine mesta Domžale.

Razstava o Francu Berniku v Menačenkovi domačiji se pridružuje Dnevom evropske kulturne dediščine 2018 in drugim slavnostnim dogodkom v spomin na 110-letnico Župnije Domžale.

V času praznovanja bo Menačenkova domačija odprta na ogled tudi: 
- v nedeljo, 23. septembra, od 17. do 19. ure, ob 17. uri vodeni ogled; ob 17. uri vodeni ogled v Menačenkovi domačiji
- v nedeljo, 7. oktobra, od 9. do 13. ure.

Drugi dogodki v okviru praznovanja:
- sreda, 19. september, ob 20. uri, Slamnikarski muzej: Matjaž Brojan, novinar in publicist: So ljudje, ki so temelji našega kraja, predavanje
- sobota, 22. september, ob 20. uri, Kulturni dom Franca Bernika Domžale: Slavnostna akademija ob 110-letnici Župnije Domžale
- nedelja, 23. september, ob 10. uri, Župnijska cerkev v Domžalah: Slovesna sveta maša, vodi gospod nadškof Stanislav Zore 
- sreda, 26. september, ob 20. uri, Slamnikarski muzej: mag. Blaž Otrin, zgodovinar in arhivist: Iz starejše zgodovine Naše Ljube Gospe na Goričici, predavanje
- nedelja, 7. oktober, Župnijska cerkev v Domžalah: Žegnanjska nedelja

Franc Bernik in njegova kulturno-socialna vloga v Domžalah v prvi polovici 20 stoletja

Dolžina: 20. september – 20. oktober 2018
Lokacija: Menačenkova domačija
Četrtek, 20. 09. 2018
ob 18:00h vstop prost
Nedelja, 7. 10. 2018
ob 11:30h vodeni ogled
Sreda, 17. 10. 2018
ob 18:00h vodeni ogled

Franc Bernik in njegova kulturno-socialna vloga v Domžalah v prvi polovici 20 stoletja

Dolžina: 20. september – 20. oktober 2018
Lokacija: Menačenkova domačija
Četrtek, 20. 09. 2018
ob 18:00h vstop prost
Nedelja, 7. 10. 2018
ob 11:30h vodeni ogled
Sreda, 17. 10. 2018
ob 18:00h vodeni ogled
V času praznovanja 110-obletnice domžalske župnije bo Menačenkova domačija odprta na ogled tudi
- v nedeljo, 7. oktobra, od 9. do 13. ure, vodeni ogled ob 11.30
- v sredo, 17. oktobra, vodeni ogled ob 18.00Pozdravna nagovora:
Cveta Zalokar, direktorica KDFBD
Marjan Ravnikar, predsednik sveta KS Slavka Šlandra Domžale

O Francu Berniku in razstavi:
Matjaž Brojan, domžalski novinar in publicist
Katarina Rus Krušelj, avtorica razstave

Koncept razstave in besedilo: Katarina Rus Krušelj 
Oblikovanje in postavitev razstave: Roman Kos

Donatorji tiska razstavne knjižice: Krajevna skupnost Simona Jenka Domžale, Krajevna skupnost Slavka Šlandra Domžale in Krajevna skupnost Venclja Perka Domžale

Pokrovitelj odprtja: Vinska klet Vidmar Domžale

Vstop prost. 

Praznujemo Bernikovo leto

Zakaj ne bi bilo v Domžalah letošnje leto Bernikovo leto? V zadnjem času smo se srečali z nekaterimi pomembnimi kulturno-dediščinskimi posvetitvami: Plečnikovo leto, Leto evropske kulturne dediščine, Cankarjevo leto itd. Prav je, da se v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale ob okroglem jubileju poklonimo spominu nanj s posebno razstavo, katere odprtje smo sicer načrtovali že spomladi pa smo jo prestavili na jesenski čas. Dogodek je tako vključen v Dneve evropske kulturne dediščine 2018 in hkrati v praznovanje 110-letnice ustanovitve domžalske župnije. Namreč po Bernikovi zaslugi in zaslugi Domžalk in Domžalcev so po več kot stoletje dolgem prizadevanju tudi Domžale dobile svojo župnijo kot znamenje samostojnosti ne le v duhovnem, temveč tudi v materialnem in kulturnem smislu. 

Ob 70. obletnici smrti Franca Bernika (1870 – 1948), kronista in pisatelja, kulturnega zanesenjaka in vsestransko družbeno aktivnega domžalskega župnika, po katerem kronista in pisatelja, kulturnega zanesenjaka in vsestransko družbeno aktivnega domžalskega župnika, po katerem nosi ime domžalski kulturni dom, tokrat predstavljamo zgodbo njegovega delovanja. Našemu kraju, v katerem je služboval več desetletij, je v besedi, dejanjih in tudi ohranjenih stavbah zapustil bogato kulturno dediščino. 

Franc Bernik na območju domžalske fare ni opravljal le svojega življenjskega pastoralnega poslanstva, pač pa je v vsestransko razdajajočem življenju obeležil Domžale na mnogih področjih. V pričujoči razstavi se bomo posvetili predvsem njegovi kulturno-socialni vlogi. Živel je s krajem in za kraj, zato se ob naprednih gospodarstvenih in kulturno-socialnih spremembah v prvi polovici 20. stoletja pojavlja njegovo ime kot pobudnik, ustanovitelj in izvajalec društev, zadrug in drugih organizacij: Katoliško izobraževalno in podporno društvo Domžale, Kitarsko društvo Domžale, Hranilnica in posojilnica Domžale, Strojna zadruga, Konzumno društvo, Prosvetni dom, Dobrodelni dom in vrtec, prezidava in posodobitev cerkve na Goričici ter še mnogo drugega. Zapustil nam je tudi bogato bibliografijo ter obsežno kronistično delo, po zaslugi katerega lahko celovito razstremo še eno od pomembnih domžalskih zgodb.

O Francu Berniku (1870 – 1948)
Rodil se je v Šentvidu nad Ljubljano staršema Matiju Berniku, učitelju ter organistu, in Marjani Potočnik. Leta 1883 je pričel obiskovati gimnazijo v Ljubljani, dve leti kasneje je bil sprejet v Alojzijevišče oz. malo semenišče. Maturiral je leta 1890 in se vpisal v ljubljansko bogoslovje, kjer je bil štiri leta kasneje posvečen v duhovnika. Njegovo prvo službeno mesto je bila Borovnica, nato je bil kot kaplan premeščen v Vrhniko. V Domžale je prišel leta 1903 kot kuratni beneficiat na Goričici. Prizadeval si je za ustanovitev župnije in leta 1908 postal prvi domžalski župnik. Kmalu po njegovem prihodu v Domžale se je okrepilo katoliško društveno in kulturno življenje ter v naslednjih desetletjih doživelo razcvet. Velik pečat je zapustil tudi na socialnem področju z ustanovitvijo mnogih društev z vključeno socialno noto. V svoji knjižni zapuščini je zapustil tri za kraj izjemno pomembne knjige: Zgodovina fare Domžale (1923), Z nekdanje Goričice (1925), Zgodovina fare Domžale II. (1939), vse izdane v samozaložbi.
Zaradi odličnega vodenja župnije si je Franc Bernik leta 1916 pridobil častni naziv duhovnega svetnika, med duhovniki je veljal za enega najbolj delavnih duhovnikov ljubljanske škofije. Priznanje so mu podelile tudi Domžale leta 1929 ter ga imenovale za častnega občana trga Domžale. Pokopan je na domžalskem pokopališču.

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo, ker brez vas ne bi zabeležili še ene izmed pomembnih zgodb iz zgodovine mesta Domžale.

Fotografije: Portret Franca Bernika, 1916, foto: D. Rovšek (vir: Digitalna knjižnica Slovenije); Društveni dom (iz arhiva Knjižnice Domžale); Odprtje Društvenega doma, 1910, avtor Peter Naglič (iz arhiva Matjaža Šporarja)
Vsem sodelujočim se zahvaljujemo, ker brez vas ne bi zabeležili še ene izmed pomembnih zgodb iz zgodovine mesta Domžale.

Razstava o Francu Berniku v Menačenkovi domačiji se pridružuje Dnevom evropske kulturne dediščine 2018 in drugim slavnostnim dogodkom v spomin na 110-letnico Župnije Domžale.

V času praznovanja bo Menačenkova domačija odprta na ogled tudi: 
- v nedeljo, 23. septembra, od 17. do 19. ure, ob 17. uri vodeni ogled; ob 17. uri vodeni ogled v Menačenkovi domačiji
- v nedeljo, 7. oktobra, od 9. do 13. ure.

Drugi dogodki v okviru praznovanja:
- sreda, 19. september, ob 20. uri, Slamnikarski muzej: Matjaž Brojan, novinar in publicist: So ljudje, ki so temelji našega kraja, predavanje
- sobota, 22. september, ob 20. uri, Kulturni dom Franca Bernika Domžale: Slavnostna akademija ob 110-letnici Župnije Domžale
- nedelja, 23. september, ob 10. uri, Župnijska cerkev v Domžalah: Slovesna sveta maša, vodi gospod nadškof Stanislav Zore 
- sreda, 26. september, ob 20. uri, Slamnikarski muzej: mag. Blaž Otrin, zgodovinar in arhivist: Iz starejše zgodovine Naše Ljube Gospe na Goričici, predavanje
- nedelja, 7. oktober, Župnijska cerkev v Domžalah: Žegnanjska nedelja

 
December 2018
Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
Danes
(3)
15:00
Irena Rajh, Max Velthuijs: ŽABEC POZIMI
lutkovna predstava
18:00
GRINCH
The Grinch
animirana družinska komedija
20:00
ROBIN HOOD
Robin Hood
akcijska pustolovščina
 
Poišči
 
Prireditve
 
Kino
 
Otroci
 
Galerija
 
Abonma
 
Muzej
 
Glasilo Slamnik
 
Založništvo
 
Info
 
Nakup vstopnic